Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 2015-11-02 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym.

Data wydania 2015-11-03
Tytuł Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 2015-11-02

OR.0050.98.2015.MK

 

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr 98/2015

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 02 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych  przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i  art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.782 z późn. zmianami)  zarządzam, co następuje:

          § 1. Przeznaczam do wynajęcia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokale użytkowe w budynku przy ul. Białostockiej 30A w Michałowie wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

          § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalow.wrotapodlasia.pl

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

            § 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

                                                                                                              Włodzimierz Konończuk                                                                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2015

                                                                                                                                                                                       Burmistrza Michałowa

                                                                                                                                                                                   z dnia 02 listopada 2015 r.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Adres lokalu

Nr działki

i nr księgi

wieczystej

Pow. lokalu

w m²

Przeznaczenie

lokalu

Forma rozdysponowania

Stawka za 1m²

m/c netto

Termin wnoszenia opłat

Michałowo

ul. Białostocka 30A

dz. 343/7

 

BI1B/00206887/3

35,90 m²

       usługi

forma bezprzetargowa  na okres do 3 lat

10,00 zł

plus energia elektryczna wg wskazań podlicznika

do 15-go każdego miesiąca.

12,67 m²

12,54 m²

5,08 m²

5,05 m²

3,94 m²

Wykaz wywieszono: od  dnia 02.11.2015r. do dnia 23.11.2015 roku.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                                                                                 Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-03