Zarządzenie Nr 40/6/14 z dnia 2014-10-30 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2014-11-05
Tytuł Zarządzenie Nr 40/6/14 z dnia 2014-10-30

Or 0050.40/6.2014.AD                             

 ZARZĄDZENIE Nr 40/6/14

 Burmistrza Michałowa

 z dnia 30  października 2014 roku

 

w sprawie wyznaczenia  dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Michałowie

 

  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,z 2014r poz.379,1072)

§ 1

Wyznaczam dzień wolny od pracy  - 24 grudnia 2014 r. (środa ) za ( sobotę ) 01 listopada  2014 r. 

§  2

Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z treścią zarządzenia  i  do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                                          Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-05