Zarządzenie Nr 149/08 z dnia 2008-10-30 - w sprawie: ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

Data wydania 2008-11-21
Tytuł Zarządzenie Nr 149/08 z dnia 2008-10-30

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 149/08

 WÓJTA GMINY MICHAŁOWO

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

 

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 20.10.2008r. zatwierdza się następujące jednostkowe  ceny netto:

1. wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 107,73 zł/szt.

2. składowania 1 tony odpadów na gminnym składowisku odpadów w Sacharkach – 270,00 zł/t

3. wywozu 1 pojemnika MGB 120 -140 – 11,00 zł

4. wywozu kontenera KP-7 (ryczałt UG) – 305,82 zł/szt

5. wywozu kontenera KP-7 (klienci indywidualni) – M x 270,00 zł/t + L x 2,17 zł/km +20,40 zł

gdzie:

a.      M- waga odpadów

b.      L – liczba kilometrów

6. worków do selektywnej zbiórki odpadów:

a.      na szkło białe, kolorowe, plastyk i butelki PET – 0,50 zł

b.      na liście i popiół – 1,00 zł

§ 2. Do podanych w § 1 cen należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2009r. traci moc Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 31stycznia 2007 roku w sprawie w ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 

Wójt Gminy Michałowo           

        Marek Nazarko               

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-21