Zarządzenie Nr 148/08 z dnia 2008-10-27 - w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Michałowo

Data wydania 2008-10-28
Tytuł Zarządzenie Nr 148/08 z dnia 2008-10-27

ZARZĄDZENIE Nr 148 /2008

Wójta Gminy Michałowo

z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Michałowo

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Ustalam, że poniedziałek - 10 listopada 2008 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Michałowo .

Dzień wolny przysługuje pracownikom z zamian za święto przypadające w sobotę  1 listopada 2008 roku.

§ 2

Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Gminy w Michałowie z treścią zarządzenia i do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy w Michalowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-28