Data wydania 2009-10-02
Tytuł Zarządzenie Nr 231/09 z dnia 2009-08-17
Zarządzenie Nr 231/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 17 sierpnia 2009 r

      w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planów finansowych gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Przyjąć sprawozdania:

1) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w Michałowie za I półrocze 2009 roku stanowiącego załącznik Nr 1, zgodnie z którym:

a) plan przychodów po dokonanych zmianach (wraz z saldem pozostałości) wynosi 3 753 012 zł, wykonanie 1 453 895,56 zł,

b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 3 744 230 zł, wykonanie 1 458 015,95 zł.

2) Sprawozdanie Dyrektora z wykonania planu finansowego Gminnego Przedszkola w Michałowie za I półrocze 2009 roku stanowiącego załącznik Nr 2, zgodnie z którym:

a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 755 940 zł, wykonanie 379 829,21 zł,
b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 768 325 zł, wykonanie 379 112,30 zł.
 

3) Sprawozdanie Dyrektora z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za I półrocze 2009 roku stanowiącego załącznik Nr 3, zgodnie z którym:

a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 865 532 zł, wykonanie 389 864,68 zł,
b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 864 900 zł, wykonanie 387 084,12 zł.
 

4) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za I półrocze 2009 roku stanowiącego załącznik Nr 4, zgodnie z którym:

a) plan przychodów  po dokonanych zmianach wynosi 220 130 zł, wykonanie 117 095,63 zł,

b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 220 050 zł, wykonanie 116 508,81 zł.

§ 2.

Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Michałowie

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-02