Data wydania 2012-10-09
Tytuł Zarządzenie Nr 182/12 z dnia 2012-10-09

Or.0050.182.2012.MK

 ZARZADZENIE  Nr   182/12

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 09 października 2012 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo i 44 Suszcza.

 Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.25 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległych:
    1. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232 o pow. 0,0053ha położonej przy ul. Fabrycznej w Michałowie na rzecz  współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 231 o pow. 0,0871 ha;
    2. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 487/5 o pow. 0,0200ha położonej przy ul. Gródeckiej  w Michałowie na rzecz  współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 489 o pow. 0,0795 ha;
    3. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 252 o pow. 0,1400ha położonej w obrębie  Suszcza na rzecz  właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 251 o pow. 0,6600 ha;

 

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zawiera wykaz będący załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. do dnia 30 października 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

        

§ 3

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                                               Marek Nazarko

 

 


 

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 182/12 

Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 09 października 2012r.

 

W Y K A Z

 nieruchomości położonych w obrębie:  Michałowo i Suszcza przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległych:

 

Położenie

 Numer działki, powierzchnia

Opis

nieruchomości

  Księga

wieczysta

 

Cena gruntu (zł)

      

 

 

29 Michałowo

 

 

 

 

 232   

o pow.

 0,0053 ha

  

Działka niezabudowana ogrodzona parkanem drewnianym stanowiącym nakłady użytkowników

 

 

 

 

 

BI1B/00050121/7

   

 

 

 

 

1 663 zł + 23%VAT

 

 

 

29 Michałowo

 

 

 

 

  487/5

 o pow. 0,0200ha

 

  Działka zabudowana częścią budynku mieszkalnego i

ogrodzona parkanem drewnianym stanowiącym nakłady użytkowników

 

 

 

 

 

 

BI1B/00050121/7

 

 

 

 

 

 

4 956 zł + 23% VAT

 

 

 

 

44 Suszcza

 

 

 

  252

o pow.

0,1400ha

Działka zabudowana

fragmentem budynku gospodarczego,

stanowiącego nakłady

użytkownika

 

 

 

 

 

BI1B/00108929/3

 

 

 

 

7 350 zł + 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty związane z przygotowaniem  nieruchomości do zbycia w kwocie: 525,90 zł pokrywają nabywcy.

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane  jako odrębne nieruchomości.           

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-10-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-10-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-10-09