Zarządzenie Nr 139/08 z dnia 2008-09-29 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Data wydania 2008-11-04
Tytuł Zarządzenie Nr 139/08 z dnia 2008-09-29

Zarządzenie  Nr   139 /08
Wójta Gminy Michałowo

z dnia 29 września 2008 roku


w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Gminy


                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:

                                                   §   1

Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXI  Sesji Rady Gminy w dniu
24 września 2008  roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia


                                                   §  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                         Wójt Gminy Michałowo
                                                                                                                                                                      Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-04