Zarządzenie Nr 361/14 z dnia 2014-09-25 - W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Data wydania 2014-09-26
Tytuł Zarządzenie Nr 361/14 z dnia 2014-09-25

Or.0050. 361.2014.AD

Zarządzenie nr 361 /14

Burmistrza Michalowa

z dnia 25  września  2014 roku

         W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.596,645,1318 ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011r nr 45 poz.236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa   zarządza, co, następuje:

§1. Ustala się opłaty (wraz z podatkiem VAT) za korzystanie z obiektów Pływalni zlokalizowanej w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21  wg Załącznika Nr 1.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Michałowie

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 346/14 Burmistrza Michałowa z dnia 22 sierpnia 2014r

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                              Marek Nazarko

 

 


Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 361/14 Burmistrza Michałowa z 25 września 2014

 

CENNIK MOSiR w MICHAŁOWIE

DNI POWSZEDNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Godziny

Bilet normalny

zł/60min

Bilet ulgowy

zł/60min

Bilet „Rodzinny”

zł/120min

(max 5 osób- 2 bilety normalne + 3 ulgowe )

 

Bilet „Zgrana paczka”

zł/120min

max 5 osób

 

Bilet „Senior”

zł/90min

Bilet całodzienny normalny

bilet całodzienny ulgowy

10 - 15

8 zł

 

6 zł

 

34 zł

 

45 zł

 

8 zł

 

 

22 zł

 

17 zł

15 - 20

9 zł

 

7 zł

 

39 zł

 

50 zł

 

9 zł

 

 

CENNIK

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Godziny

Bilet normalny

zł/60min

Bilet ulgowy

zł/60min

Bilet „Rodzinny”

zł/120min

(max 5 osób 2bilety normalne + 3 ulgowe )

 

Bilet „Zgrana paczka”

zł/120min

max 5 osób

 

Bilet „Senior”

zł/90min

Bilet całodzienny normalny

Bilet całodzienny ulgowy

12 - 15

9 zł

 

7 zł

 

39 zł

 

50 zł

 

9 zł

 

 

25 zł

 

20 zł

15 - 20

11 zł

 

9 zł

 

 

 

49 zł

 

58 zł

 

11 zł

 

 

- opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z góry za pełną godzinę, po tym czasie doliczana jest dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 ceny biletu

- bilety ulgowe przysługują: dzieciom w wieku przedszkolnym powyżej 3 roku życia, osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia

- wejścia bez opłat przysługują: dzieciom do lat 3 ( obowiązkowo powinny być w pielucho majtkach) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia ,opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 - Bilet „Senior” przysługuje -  osobom, które ukończyły 55 rok życia lub z mocy przepisów o emeryturach i rentach przyznano prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego lub renty.

 -  Dla posiadaczy karty Dużej Rodziny przysługuje:

    -  10% bonifikaty przy zakupie biletu normalnego

    - 10% bonifikaty przy zakupie biletu ulgowego

    - 10% bonifikaty przy zakupie biletu „ Senior”

     - 10% bonifikaty przy zakupie biletu jednorazowego indywidualnego na siłownię

- dzieci do lat 7 wstęp wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

- korzystanie ze zjeżdżalni i wanny z hydromasażem w cenie biletu w godz. 15 - 20

- korzystanie z sauny w cenie biletu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 21.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 12.00 – 21.00

- ostatnie wejście na pływalnię do godz. 20.00

CENNIK KARNETÓW ( 8 % VAT )

Koszt karnetu

Ważność karnetu

Bonifikata przy zakupie biletów

Wartość karnetu po doładowaniu

60 zł

60 dni

15%

69 zł

100 zł

90 dni

15%

115 zł

200 zł

120 dni

20%

240 zł

120 zł  karnet okolicznościowy w ozdobnym etui

120 dni

20%

144 zł

 

        150 zł   Imienna karta stałego klienta

30 dni

       Za okazaniem dowodu tożsamości. Ilość wejść nieograniczona

 

- wejścia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia obiektu

- ilość godzin korzystania z basenu zależy od wartości karnetu i stawki obowiązującej w czasie korzystania wg cennika

- karnety upoważniają do zakupu z przysługującą bonifikatą biletów indywidualnych: normalnych i ulgowych oraz biletów „Senior”

-  kupujący abonament uiszcza dodatkowo kaucję w wysokości 15 zł. Kwota ta jest oddawana, gdy posiadacz abonamentu zwróci go w stanie gwarantującym dalsze jego użytkowanie i czytelność z obydwu stron

- po upływie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia aktywności karnetu i nie zwróceniu go do kasy MOSiR, kaucja nie będzie zwracana

- karta stałego klienta IMIENNA – 150 zł ważna 30 dni. Ilość wejść jest nieograniczona ( za okazaniem dokumentu tożsamości )

- przy zakupie 20 karnetów w cenie 100 zł, kupujący otrzymuje jeden karnet o wartości 100 zł gratis. Dotyczy firm i instytucji.

- przy zakupie 20 karnetów w cenie 200 zł, kupujący otrzymuje jeden karnet o wartości 200 zł gratis. Dotyczy firm i instytucji.

 

WEJŚCIA GRUPOWE ( 8 % VAT )

-  5 zł / 60 minut / osoba

- 7 zł / 90 minut / osoba

- 9 zł / 120 minut / osoba

-  3 zł/60 minut / - dotyczy Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Michałowie

- grupa liczy min. 8 osób

- opiekun grupy ( 1 na 15 osób ) – wstęp bezpłatny

 

KORZYSTANIE Z SIŁOWNI ( 23 % VAT )

- Bilet jednorazowy indywidualny – 120 minut – 7 zł

- Wejścia grupowe – 120 minut – 40 zł

 

CENNIK KARNETÓW ( 23 % VAT )

 

Koszt karnetu

Ważność karnetu

50 zł

30 dni

90 zł

60 dni

 

- karnet upoważnia do nieograniczonej ilości wejść i czasu pobytu na siłowni

- wejście za okazaniem dowodu tożsamości

-

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA ( 23% VAT )

- Dzieci i młodzież – 15 lekcji x 45 min – 150 zł

- bilet jednorazowego wstępu na grupową  naukę pływania dla dzieci i młodzieży – 15 zł

- Dorośli – 15 lekcji x 45 min – 200 zł

- bilet jednorazowego wstępu na naukę pływania dla dorosłych – 20 zł

- indywidualna nauka pływania  - 35 zł plus bilet wstępu

- nauka pływania dla 2 osób – 45 zł plus bilety wstępu

- nauka pływania dla 3 osób – 55 zł  plus bilety wstępu

 

AQUA AEROBIK( 23 % VAT )

- Cykl zajęć aqua aerobicu – 96 zł brutto ( koszt 8 wejść do wykorzystania do końca następnej edycji zajęć)

- bilet jednorazowego wstępu na aqua aerobic   – 16 zł brutto

 

                                                  AEROBIK ( 23 % VAT )

      - 12 lekcji x 60 minut – 150 zł

     - bilet jednorazowego wstępu – 15 zł

 

                           REZERWACJA SAUNY W POZOSTAŁYCH GODZINACH

 - wejście grupowe do 6 osób/60 minut – 40 zł ( w tym 23 % VAT )

 - rezerwacja na 2 godziny przed planowanym wejściem

 

                                                   REZERWACJE

  1. Rezerwacja jednego toru – 50 zł /60 minut ( w tym 8% VAT ) – maksymalnie 7 osób ( dopłata za każdą rozpoczętą minutę 1/60 ceny zakupionego biletu)
  2.  Rezerwacja całego obiektu – 300zł/60 minut ( w tym 8% VAT )

 

                                      BOISKO PIŁKARSKIE

  1.   - wynajem boiska piłkarskiego – 100 zł/90minut ( plus należny podatek VAT )

 

OPŁATY SANKCYJNE ( 23 % VAT )

 

- ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA – 30 ZŁ

- ZA WYDANIE DUPLIKATU USZKODZONEGO KARNETU – 15 ZŁ

 

 

          CENNIK – WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ

 

-  wynajęcie pomieszczenia -100 zł /3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty)

-  wynajęcie pomieszczenia -100 zł /3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty) plus wejście na basen wg cennika ( na 5 osób jeden bilet gratis)

-  wynajęcie pomieszczenia -100 zł /3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty)plus wejście na basen według cennika( na 5 osób jeden bilet gratis) plus zorganizowanie zabawy w wodzie ( opłata za instruktora wg. cennika – 1 godzina -35 zł)

 

CENNIK PÓŁKOLONII W OKRESIE WAKACJI I FERII ZIMOWYCH

Półkolonie 10 dniowe – cena 120 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-26