Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 2011-09-08 - w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Michałowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Data wydania 2011-09-15
Tytuł Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 2011-09-08
Or.0050.81. 2011.JN                          
Zarządzenie Nr 81/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 8 września 2011
              w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Michałowie do sporządzania aktu  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 56. § 1ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777, Nr147, poz.881)  zarządzam, co następuje:
 § 1 Upoważniam podinspektora do spraw nadzoru –Panią Jolantę Narolewską
Do sporządzania aktu pełnomocnictwa ,udzielanego przez osoby określone w art.54 § 1   cytowanej ustawy Kodeks Wyborczy
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                   Burmistrz Michalowa
                                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-09-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-09-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-09-15