Zarządzenie Nr 255/13 z dnia 2013-08-29 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2013-09-19
Tytuł Zarządzenie Nr 255/13 z dnia 2013-08-29

Or.0050. 255.2013.AD  

                

Zarządzenie  255/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 29  sierpnia  2013roku

   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r. poz.596  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXVI  Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

  1. Zmiany w budżecie
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  3. Uchwalenia planu odnowy miejscowości Bondary
  4. Uchwalenia planu odnowy miejscowości Juszkowy Gród
  5. Wyrażenia zgody na przyjecie darowizny
  6. Zaliczenia drogi powiatowej  Nr 1465 B Suszcza – Bindziuga i Nr 1450B Oziabły –droga 1448 B do  kategorii dróg gminnych
  7. Wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości Bagniuki

 

§ 2

Upoważnić:

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych w § 1 pkt. 1,2, wraz z uzasadnieniem  potrzeby  ich  podjęcia
  2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 3-7 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia

 § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-19