Data wydania 2009-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 131/08 z dnia 2008-08-29
ZARZĄDZENIE NR 131/2008
 
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 
            Zmieniające Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Michałowo za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo.
 
            Na podstawie art. 90c ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) zarządzam co następuje:
 
§1
W dziale I Postanowienia ogólne w pkt 5 zmienia się zapis – z ,,raz w semestrze” na ,,raz w roku na zakończenie roku szkolnego”.
W dziale II Zasady przyznawania nagrody w pkt 1 pod. 2 zmienia się ,,uczestniczył” na ,,otrzymał wyróżnienie”.
W pkt 1 pod. 4 dodaje się ,,szkoła może wnioskować o nagrodę dla 1 ucznia”
§2
Pozostałe punkty zarządzenia pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Oświaty Urzędu Gminy Michałowo.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Michałowo
 

Marek Nazarko          

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-09