Zarządzenie Nr 328/10 z dnia 2010-08-23 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej

Data wydania 2010-09-14
Tytuł Zarządzenie Nr 328/10 z dnia 2010-08-23
Zarządzenie Nr 328/10
Burmistrza  Michałowa
z dnia  23 sierpnia 2010 roku
          W sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej
           Na podstawie § 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowo stanowiącego Uchwałę Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 18 marca 2005  zarządzam, co następuje :
§ 1
Powołać Społeczną Komisję Stypendialną w skład której wchodzą:
   - Członek Komisji Anna Rasiuk –pedagog w Gimnazjum w Michałowie
   - Członek Komisji – Irena Kuryło – członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Michałowie
  - Członek Komisji –Roman Kononczuk – członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Michałowie
   - Członek Komisji – Aleksander Apiecionek – inspektor d/s oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie
   - Członek Komisji –Romualda Kasperuk – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
§ 2
 Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych Burmistrzem                            
§ 3
 Obsługę biurową prac Komisji prowadzi podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
§ 4
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Michałowa nr 253/01/09 z dnia 5 listopada 2009 roku
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                                                Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-14