Zarządzenie Nr 124/08 z dnia 2008-08-18 - w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2008 roku

Data wydania 2008-09-10
Tytuł Zarządzenie Nr 124/08 z dnia 2008-08-18

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 214 poz. 1806; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania:

1) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie  w Michałowie za I półrocze 2008 roku stanowiącego załącznik Nr 1, zgodnie z którym:

a) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4 008 369 zł, wykonanie 1 686 312,40 zł,

b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 4 007 369 zł, wykonanie 1 687 923,71 zł.

2) Sprawozdanie Dyrektora z wykonania planu finansowego Gminnego Przedszkola w Michałowie  za I półrocze 2008 roku stanowiącego załącznik Nr 2, zgodnie z którym:

a) plan przychodów  po dokonanych zmianach wynosi 673 493 zł, wykonanie 354 514,96 zł,

b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 672 493 zł, wykonanie 336 675,14 zł.

 

3) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie  za I półrocze 2008 roku stanowiącego załącznik Nr 3, zgodnie z którym:

a) plan przychodów  po dokonanych zmianach wynosi 678 777 zł, wykonanie 328 051,72 zł,

b) plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 678 324 zł, wykonanie 304 055,52 zł.

 

4) Sprawozdanie Kierownika z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie  za I półrocze 2008 roku stanowiącego załącznik Nr 4, zgodnie z którym:

a) plan przychodów  po dokonanych zmianach wynosi 216 199 zł, wykonanie 108 169,45 zł,

b) plan kosztów  po dokonanych zmianach wynosi 215 896 zł, wykonanie 100 324,96 zł.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Michałowo

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowo

 

Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-09-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-10