Zarządzenie Nr 343/14 z dnia 2014-08-04 - W sprawie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II–III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej ,liceum ogólnokształcącego lub technikum

Data wydania 2014-08-04
Tytuł Zarządzenie Nr 343/14 z dnia 2014-08-04

Or.0050.243.2014.AA

                          

 Zarządzenie Nr 343/14

Burmistrza Michałowa

     z dnia 4  sierpnia 2014 roku

         W sprawie  pomocy  na dofinansowanie  zakupu podręczników  uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym  2014/2015 naukę w: klasach II–III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej ,liceum ogólnokształcącego lub technikum

 

              Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31  lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych (Dz. U, z 31 lipca 2014 roku, poz. 1024  ) Burmistrz Michałowa zarządza,  co następuje:

   § 1 Ustala się termin przyjmowania przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół i Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie  wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 19 września 2014 roku

  § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Oświaty

  §  3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa

                                                                                                                    Marek Nazarko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-04