Zarządzenie Nr 117/08 z dnia 2008-07-23 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Data wydania 2008-08-11
Tytuł Zarządzenie Nr 117/08 z dnia 2008-07-23

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
                           § l
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XX  Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:
1.Zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2.Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B- przejście  przez m. Michałowo ( wykonanie nawierzchni)
3.Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki
4.Wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia
5.Przystapienia do Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”
6/Przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

 
                          § 2
Upoważnić:
1.  Skarbnika Gminy do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt.  1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
2. Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do  przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2,3,4  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia  
3. Pracownika   ds.  nadzoru   obsługi rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej w § 1 pkt.5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia    
      
                         § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  Gminy Michałowo
    Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-11