Data wydania 2013-07-24
Tytuł Zarządzenie Nr 247/13 z dnia 2013-07-22

Or.0050.247.2013.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 247/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 22  lipca  2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie  29 Michałowo

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza sie, co następuje:

 

 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:

 

  1.    lokal nr 1 o pow. 45,31m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostockiej 16 pomieszczeniem przynależnym  w budynku gospodarczym o pow. 10,90 m2 z udziałem 5621/21163 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 186/2 o pow. 0,0940ha, 185/1 o pow. 0,0856ha, 186/1 o pow. 0,0588ha  o łącznj pow. 0,2384ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta :BI1B/00209678/6;

       wartośc nieruchomości:  27 044 zł;

  1.    lokal nr 3 o pow. 30,13m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostockiej 16 pomieszczeniem przynależnym  w budynku gospodarczym o pow. 5,45 m2 z udziałem 3558/21163 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 186/2 o pow. 0,0940ha, 185/1 o pow. 0,0856ha, 186/1 o pow. 0,0588ha o łącznej pow.  0,2384ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX WydziałKsiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta :BI1B/00209678/6;

       wartośc nieruchomości:  19 077 zł;

  1.    lokal nr 4 o pow. 32,66m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostockiej 16 pomieszczeniem przynależnym  w budynku gospodarczym o pow. 5,45 m2 z udziałem 3811/21163 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 186/2 o pow. 0,0940ha, 185/1 o pow. 0,0856ha, 186/1 o pow. 0,0588ha o łącznej pow.  0,2384ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX WydziałKsiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta :BI1B/00209678/6;

       wartośc nieruchomości:  20 618 zł;

  1.    lokal nr 5o pow. 30,46m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostockiej 16 pomieszczeniem przynależnym  w budynku gospodarczym o pow. 5,45 m2 z udziałem 3591/21163 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 186/2 o pow. 0,0940ha, 185/1 o pow. 0,0856ha, 186/1 o pow. 0,0588ha o łącznej pow.  0,2384ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta :BI1B/00209678/6;

       wartośc nieruchomości:  19 278 zł;

 

 

 

 

            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 12 sierpnia 2013 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  a informacja ukaże się w prasie.

 

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa

 

                                                                                        Marek Nazarko                                                                                         

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-07-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-07-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-07-24