Data wydania 2013-06-27
Tytuł Zarządzenie Nr 242 /2013 z dnia 2013-06-25

Or.0050. 242.2013.AD

 

ZARZĄDZENIE NR 242 /2013
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 25 czerwca  2013r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu osoby zwolnionej ze służby przygotowawczej.

            Na podstawie § 11 ust 1,2 oraz § 13ust.1Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/11 Burmistrza Michałowa  z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu   Pani Anny Ławreszuk  w referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie w składzie:

            1)Elżbieta Rosińska      - Przewodnicząca Komisji,

           2) Agnieszka Ancipiuk - Członek Komisji,

           3) Aleksander Apiecionek - Członek Komisji,

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z  części ustnej,

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad wykonaniem powierza się  Zastępcy Burmistrza

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Michałowa

                                                                                                            Marek Nazarko

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-27