Zarządzenie Nr 332/14 z dnia 2014-06-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie: Łuplanka Stara i Nowa, Szymki i Nowa Wola.

Data wydania 2014-06-25
Tytuł Zarządzenie Nr 332/14 z dnia 2014-06-24

IG.0050.332.2014.MK

 

Zarządzenie Nr 332/14

Burmistrza Michałowa

  z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie: Łuplanka Stara i Nowa, Szymki i Nowa Wola.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594, 645 1318)  oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie, oznaczone numerami geodezyjnymi:

  1. 28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr  86 o pow. 0,2500ha, w tym: RIVb-0,24ha i RV-0,01ha, Nr Kw BI1B/00069707/5, działka rolna o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta,  otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, działka porosnięta trawą.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

       cena nieruchomości: 5 300 zł  (brutto);

  1. 28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 88 o pow. 0,5000ha, w tym: RIVb – 0,43ha i RV-0,07ha; Nr Kw BI1B/00069707/5; działka rolna o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, działka porosnieta trawą.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

      cena nieruchomości: 10 500 zł  (brutto);

  1.    28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 89 o pow. 0,5000ha, w tym: RIVb – 0,40ha i RV-0,10ha; Nr Kw BI1B/00069707/5; działka rolna o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, działka porosnieta trawą.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

      cena nieruchomości: 10 500 zł (brutto);

  1. 28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 96 o pow.0,3500ha, w tym: RIVa-o,15ha,

RIVb-0,03ha, BrIVb-0,12ha, BrV-0,01ha i RV-0,04ha, Nr Kw BI1B/00069707/5, działka o ksztłcie wydłużonego prostokąta, otoczenie: zabudowa zagrodowa i grunty rolne, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Nieruchomośc zakrzaczona i porośnieta samosiewami drzew liściastych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest w ½ części i w ½ pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena nieruchomości: 14 900 zł netto ( podatek VAT 23 od ½ części);

  1. 28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 384 o pow. 0,7400ha, w tym: RIVb-0,23ha, RV-0,33ha, RVI-0,12ha i N-0,06ha, NR Kw BI1B/00069707/5, działka o kształcie wydłużonego prostokąta, otoczenie: zabudowa zagrodowa i grunty rolne, w strefie oddziaływania sieć elektyczna i wodociagowa. Nieruchomość zakrzaczona, porośnięta trawą.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod w 2/3 części tereny rolne, i 1/3 części pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena nieruchomości: 19 750 zł netto (podatek VAT 23% od 1/3 części);

  1. 45 SZYMKI: dz. nr 188/19 o pow. 0,2296ha, w tym: RIVa-0,2296ha,  NR KW BI1B/00025857/1, otoczenie: grunty niezabudowane grunty rolne oraz zabudowa budynkami mieszkalnymi i budynkiem po byłej poczcie, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i sieci wodociągowej, porośnieta trawą.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości: 19 800 zł (netto);

  1. 45 SZYMKI: dz. nr 188/20 o pow. 0,0829ha, w tym: RIVa-0,0829ha,  NR KW BI1B/00025857/1, otoczenie: grunty niezabudowane grunty rolne oraz zabudowa budynkami mieszkalnymi i budynkiem po byłej poczcie, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i sieci wodociągowej, działka porośnięta samosiewami drzew liściastych.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości: 7 500 zł (netto);

  1. 45 SZYMKI: dz. nr 188/21 o pow. 0,1592ha, w tym: RIVa-0,1592ha,  NR KW BI1B/00025857/1, otoczenie: grunty niezabudowane grunty rolne oraz zabudowa budynkami mieszkalnymi i budynkiem po byłej poczcie, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i sieci wodociągowej, działka porośnieta samosiewami drzew liściastych .

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości: 13 000 zł (netto);

  1.   32  NOWA WOLA: dz. nr 445/3 o pow. 0,0600ha, w tym: RIVa - 0,06ha; Nr Kw BI1B/00063198/1; działka rolna o kształcie prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     Cena nieruchomości: 1 730 zł ( brutto);

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, sołtysa sołectwa  Łuplanka Stara i Nowa, Szymki i Nowa Wola oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3.Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                                                   MAREK NAZARKO

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-25