Data wydania 2010-06-08
Tytuł Zarządzenie Nr 309/10 z dnia 2010-06-08
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 309/10
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży w obrębie Michałowa.
 
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r.  zarządzam, co następuje:
 
Przeznaczyć  do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
1.      nr  6 ( poddasze ) przy ul. Gródeckiej 6 w Michałowie o pow. użytkowej 22,50m2  składający się z pokoju z kuchnią w budynku mieszkalnym oraz udział 22/253  w części wspólnej budynku i w prawie własności dz. nr 359/1 i 360 o łącznej pow.0,1737ha. Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: 66 170.
     
      cena  nieruchomości:  9 000,00 zł;
 
  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 30 czerwca 2010 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                  Marek Nazarko
                                                                                                         
 
 
                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-08