Zarządzenie Nr 152/12 z dnia 2012-06-06 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Osiedle Bondary .

Data wydania 2012-06-06
Tytuł Zarządzenie Nr 152/12 z dnia 2012-06-06
Or.0050.152.2012.MK
 
ZARZĄDZENIE Nr 152/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 6 czerwca   2012 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Osiedle Bondary .
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządza sie, co następuje:
 Przeznaczam się do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1.       lokal nr 3 o pow. 60,31m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 757/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 26/17 o pow. 0,1563 ha i 21/5 o pow. 0,0315ha  oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 26/23 o pow. 0,1534 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziałl Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste:BI1B/00074578/9 i BI1B/00074586/8;
         a) wartość nieruchomości: 28 610 zł;
2.       lokal nr 7 o pow. 60,31m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 759/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 26/17 o pow. 0,1563 ha i 21/5 o pow. 0,0315ha  oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 26/23 o pow. 0,1534 ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste:BI1B/00074578/9 i BI1B/00074586/8;
         a) wartośc nieruchomości: 28 610 zł;
3.       lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. 60,48m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 761/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 27/6 o pow. 0,1114 ha i 21/6 o pow. 0,0554ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 27/13 o pow. 0,1159 ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074577/2 i BI1B/00074587/5;
         a) wartośc nieruchomości: 30 850 zł;
4.       lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,31m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 759/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 25/11 o pow. 0,1369 ha i 26/10 o pow. 0,0118ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 25/17 i 26/16 o łącznej pow. 0,1177 ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074580/6 i BI1B/00074588/2;
         a) wartośc nieruchomości: 28 610 zł;
5.       lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 35,45m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 446/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 25/9 o pow. 0,1377 ha i 119 o pow. 0,0080ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 25/15 i 26/14 o łącznej pow. 0,1457 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/0007459/6 i BI1B/00074585/1;
         a) wartośc nieruchomości: 18 951 zł;
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 30  czerwca 2012 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11 oraz u sołtysa Bondary.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-06-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-06-06