Data wydania 2011-06-16
Tytuł Zarządzenie Nr 44/11 z dnia 2011-05-31
Or.0050.44.2011.JN
 
ZARZĄDZENIE NR 44/11
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 31 MAJA 2011r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu osoby zwolnionej ze służby przygotowawczej.
            Na podstawie § 11 ust 1,2 oraz § 13ust.1Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/11 Burmistrza Michałowa  z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu   Pani Anny Marii Modzelewskiej w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym w składzie:
            1)Elżbieta Rosińska      - Przewodnicząca Komisji,
           2) Jolanta Narolewska - Członek Komisji,
           3) Urszula Tarasewicz - Członek Komisji,
§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części ustnej,
§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad wykonaniem powierza się  podinspektorowi ds. nadzoru

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-16