Data wydania 2010-05-24
Tytuł Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 2010-05-20
ZARZĄDZENIE Nr 4/10
Burmistrza Michałowa
z dnia  20 maja 2010 roku
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w v w Michałowie
 
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
§ 1
Ustalam, że piątek -   04 czerwca 2010 roku jest dniem wolnym od pracy  dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie  
§ 2
Ustalam dzień 19 czerwca  2010 r /sobota/ dniem pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie w zamian za dzień  04 czerwca  2010r
§ 3
Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z treścią zarządzenia  i do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                           Burmistrz Michałowa
                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-24