Zarządzenie Nr 327/2014 z dnia 2014-05-19 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem, w trybie przetargu publicznego

Data wydania 2014-05-20
Tytuł Zarządzenie Nr 327/2014 z dnia 2014-05-19

OR.0050.327.2014.MK

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr 327/2014

 

Burmistrza Michałowa

     z dnia 19  maja  2014roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem, w trybie przetargu publicznego

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 325/2014 Burmistrza Michałowa z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych w 2014r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu publicznego:
  1. Lokal użytkowy o pow. 55 m2  przy ul. Gródeckiej 9 w Michałowie,
  2. wysokość czynszu najmu: 500,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek  VAT;

 

§ 2

 

Wykaz wywiesza się na  okres 21 dni tj. od dnia  19 maja do 9 czerwca  2014  roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną  do publicznej  wiadomości w      odrębnym ogłoszeniu po upływie w/w terminu.

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

 

 Treść powyższego zarządzenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  oraz zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .

 

 

                                                                

 

 

                                                                                         BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                                    MAREK NAZARKO

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-20