Zarządzenie Nr 320/14 z dnia 2014-05-05 - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

Data wydania 2014-05-06
Tytuł Zarządzenie Nr 320/14 z dnia 2014-05-05 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

Or.0050.320.2014.AD   

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 320 /2014

Burmistrza Michałowa

z dnia 05  maja 2014 r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

      Na podstawie art.182 ust. 1pkt.1,§ 2,§ 4 i § 8  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks Wyborczy(Dz.U.Nr 21,poz.112,Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777 Nr147, poz.881,Nr171,poz.1016,Nr 217,poz.1281,z 2012r poz.849,poz.951,poz.1529 oraz z 2014 poz. 179 i 180 )§ 9zam.10 uchwały państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P. Nr. 30 poz.345), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję składy Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  25 maja 2014

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w  Michałowie

 1. Grzegorz Popławski                                zam.  Michałowo
 2. Krystyna Krulak                                     zam. Michałowo
 3. Katarzyna Chrzanowska                         zam. Tylwica Kolonia
 4. Ryszard Balcerzak                                 zam. Michałowo
 5. Elżbieta Palinowska                                zam. Michałowo
 6. Alina Smolska – Nouioua                        zam. Michałowo
 7. Marcin Stalbowski                              zam. Michałowo

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Gminnym Zespole Szkół  w Michałowie

 1. Anna Tomaszuk                                     zam. Michałowo
 2. Marlena Zuzanna Kosakowska                zam. Michałowo
 3. Katarzyna Toczko                                  zam. Michałowo
 4. Danuta Krystyna Hajduczenia                 zam. Michałowo
 5. Renata Gorolewska                                zam. Michałowo
 6. Anna Barszczewska                               zam. Michałowo
 7. Adam Owsiejczuk                                  zam. Michałowo
 8. Adrian Charytoniuk                               zam. Michałowo
 9. Anna Ławreszuk                                 zam. Michałowo

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 1. Emilia Greś                                           zam. Michałowo
 2. Henryk Mieczysław Garbaczewski            zam. Michałowo
 3. Leszek Gryc                                          zam. Michałowo
 4. Kazimierz Wirkowski                              zam. Michałowo
 5. Irena Jarocka                                        zam. Michałowo 
 6. Jacek Jarosław Tryzna                            zam. Michałowo
 7. Agnieszka Ancipiuk                                      zam. Michałowo

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Domu Ludowym w Sokolu

 1. Józef Greś                                              zam. Michałowo
 2. Monika Kalinowska                                  zam. Michałowo
 3. Władysław Kruk                                      zam. Michałowo
 4. Andrzej Kasperowicz                               zam. Sokole
 5. Maria Morko                                           zam. Żednia
 6. Magdalena Suprun                                   zam. Michałowo
 7. Roman Kalinowski                                zam. Michałowo

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w świetlicy w Topolanach

 1. Michał Sakowicz                                      zam. Michałowo
 2. Łukasz Suproń                                        zam. Kazimierowo
 3. Anna Wowk                                            zam. Michałowo
 4. Sławomir Łuksza                                     zam. Krynica
 5. Małgorzata Strużyńska                            zam. Potoka
 6. Damian Hajdukiewicz                              zam. Michałowo
 7. Urszula Tarasewicz                             zam. Michałowo

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Remizie OSP w Nowej Woli

 1. Joanna Hajduczenia                                 zam.  Michałowo
 2. Marta Symko                                          zam. Michałowo
 3. Teresa Aksiucik                                       zam.  Michałowo
 4. Mirosława Waśko                                     zam.  Michałowo
 5. Maria Jolanta Tekień                                zam.  Michałowo
 6. Barbara Klimowicz                                   zam.  Michałowo
 7. Karol Waldemar Tekień                            zam.  Kazimierowo
 8. Anna Sakowicz                                      zam.  Michałowo

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Juszkowym Grodzie

 1. Marcin  Malski                                           zam.  Michałowo
 2. Kamila Symko                                          zam.  Michałowo
 3. Aneta Łuksza                                            zam.  Michałowo
 4. Lila Rusak                                                zam.  Michałowo
 5. Sławomir Zdańczyk                                   zam.  Michałowo
 6. Anna Renata Stary                                   zam.  Barszczewo
 7. Anna Niepłoch                                          zam.  Krugły Lasek
 8. Jarosław Anchim                                   zam. Michałowo

VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w świetlicy na Osiedlu Bondary

 1. Grzegorz Janiuk                                       zam. Michałowo
 2. Jan Toczko                                              zam. Michałowo
 3. Justyna Tomaszuk - Gryko                       zam. Michałowo
 4. Maciej Bagniuk                                        zam. Oś. Bondary
 5. Regina Żmiejko                                       zam. Michałowo
 6. Ewelina Sakowicz                                    zam. Michałowo
 7. Joanna Stpiczyńska                              zam. Michałowo

IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Szymkach

 1. Elżbieta Cecha                                        zam.  Szymki
 2. Krystyna Kosakowska                             zam.  Michałowo
 3. Mikołaj Kazimierz Szolc                           zam. Szymki
 4. Adam Rusiłowicz                                     zam.  Michałowo
 5. Włodzimierz Żydok                                 zam.  Nowosady
 6. Aurelia Kosakowska                            zam. Michałowo

X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Remizie OSP w Jałówce

 1. Grażyna Sakowicz                                  zam. Michałowo
 2. Piotr Dąbrowski                                      zam. Jałówka
 3. Adam Bancarewicz                                 zam. Leonowicze
 4. Mirosław Dzik                                         zam. Michałowo
 5. Marcin Jan Małek                                    zam. Topolany
 6. Anna Monach                                         zam. Michałowo
 7. Ryszard Mitręga                                     zam. Kol. Mostowlany
 8. Anna Maria Modzelewska                     zam. Michałowo

XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach

 1. Walentyna Kuźma                                  zam. Michałowo
 2. Wiesław Zygmunt Świderski                     zam. Michałowo
 3. Katarzyna Trochimczuk                           zam. Michałowo
 4. Halina Ostaszewska                               zam.  Michałowo
 5. Małgorzata Paszko                                 zam.  Michałowo
 6. Maria Kuźma                                         zam.  Michałowo

XII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce

       1. Irena Trusewicz                                   zam. Michałowo
       2. Raisa Lewsza                                       zam. Michałowo
       3. Irena Polecka                                      zam. Michałowo
       4. Mirosława Trochimczuk                         zam. Michałowo
       5. Anna Sikora                                         zam. Michałowo
       6. Urszula Luszewska                              zam. Michałowo
      7. Aleksander Apiecionek                       zam. Szymki
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                         BURMISTRZ MICHAŁOWA

 MAREK NAZARKO

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-06