Data wydania 2010-05-10
Tytuł Zarządzenie Nr 302/10 z dnia 2010-05-05
Zarządzenie Nr 302 /10
Burmistrza Michałowa
 dnia 7 maja 2010 roku
 
w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2010 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Burmistrz Michałowa
 
                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-10