Data wydania 2009-05-04
Tytuł Zarządzenie Nr 204/09 z dnia 2009-04-28
Zarządzenie Nr 204/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 28 kwietnia  2009 roku
          w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo z dnia 31 marca 2009r. w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 643/1 o powierzchni 0,6600 ha położonej w obrębie wsi Topolany.
 
Na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z uznaniem skargi Pana Stanisława Piórkowskiego za zasadną unieważniam przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo z dnia 31 marca 2009r w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 643/1 o powierzchni 0,6600 ha położonej w obrębie wsi Topolany.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-04