Data wydania 2010-04-23
Tytuł Zarządzenie Nr 295/10 z dnia 2010-04-19
Zarządzenie Nr 295 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 kwietnia 2010 roku
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi” na 2010 rok
 
 
            Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi” na 2010 rok zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej -  zawartą w protokole z dnia 19 kwietnia 2010 roku i określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz Michałowa
 

       Marek Nazarko


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/ z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych gminy Michałowo w zakresie „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi na 2010 rok” -   Komisja w dniu 19 kwietnia 2010 roku   dokonała rozpatrzenia oferty złożonej    w celu przyznania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na ochronę i promocję tradycji kulturalnych wsi w 2010 roku.
 
            Na konkurs wpłynęła jedna oferta
 
 
1        Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
 
           
Komisja, jednogłośnie wnioskuje przeznaczyć 
 
Stowarzyszeniu Edukacji Kulturalnej WIDOK - kwotę  30.000 złotych
 
 
  
 
 
                                                                                        Przewodniczący Komisji
 
                                                                                            Anna Dobrowolska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-23