Data wydania 2010-03-09
Tytuł Zarządzenie Nr 284/10 z dnia 2010-03-08
ZARZĄDZENIE NR 284/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), § 1 i 3 „w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorzadowymi jednostakami organizacyjnymi w Gminie Michałowo”, wprowadzonego zarządzeniem Nr 145/06 Wójta Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2006 r. zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  1. W celu przeprowadzenia procedury naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną  w składzie:
 
1/ Elżbieta Rosińska Kierownik Ref.Inwestycyjno-Geodezyjnego– Przewodniczący Komisji,
2/ Roman Kalinowski   
 3/ Anna Hanasiuk
2. Zasady i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michalowo”.
 
 
§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                       Burmistrz Michałowa
                  Marek nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-09