Data wydania 2009-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 186/09 z dnia 2009-02-24

ZARZĄDZENIE NR 186/09

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 24 lutego 2009 r.

 

w sprawie wyznaczenia koordynatora przesyłania zbiorów danych

do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 
 

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

 
 
 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Dz.U Nr. 223,poz.1458, z 2009r) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Wyznaczam pracownika Urzędu Miejskiego w Michałowie  do pełnienia roli       Koordynatora przesyłania zbiorów do Głównego Urzędu Statystycznego w osobie

Pana Macieja Woźniewskiego  – Informatyka.

2. Koordynator będzie odpowiedzialny za transfer, przez aplikację udostępnioną

w Internecie przez GUS, danych niezbędnych dla prac przygotowawczych w zakresie

 Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. oraz Powszechnego      

Spisu Rolnego w 2010 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru Rady

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

                                                                 Burmistrz Michałowa

                                                            Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-10