Zarządzenie Nr 4/09 z dnia 2009-02-16 - w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2009r.

Data wydania 2009-08-17
Tytuł Zarządzenie Nr 4/09 z dnia 2009-02-16
 ZARZĄDZENIE NR4/09
 BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2009r.
          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co, następuje:
 
§ 1.  Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2009 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru rady i Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-17