Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 2011-02-16 - w sprawie powołania osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2011.

Data wydania 2011-03-03
Tytuł Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 2011-02-16

Zarządzenie Nr  18/2011 Burmistrza Michałowa

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie powołania osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się następującą listę osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2011:

 1. Ancipiuk Agnieszka
 2. Apiecionek Aleksander
 3. Dobrowolska Anna
 4. Doroszko Maria
 5. Dzieniszewska Jolanta
 6. Funkowska Anna
 7. Golak Małgorzata
 8. Grabiak Stanisław
 9. Gryko Marek
 10. Hanasiuk Anna
 11. Kalinowski Roman
 12. Kuźma Maria
 13. Łuksza Jan
 14. Narolewska Jolanta
 15. Oczko Krzysztof
 16. Ostapczuk Renata
 17. Putko Aneta
 18. Rosińska Elżbieta
 19. Stalbowski Marcin
 20. Stpiczyńska Joanna
 21. Tarasewicz Urszula
 22. Wawreniuk Lilia
 23. Woźniewski Maciej
 24. Załęski Eugeniusz

 

§ 2. Obrady komisji są ważne przy co najmniej trzyosobowym składzie. Skład komisji jest powoływany przed każdym postepowaniem przetargowym w formie decyzji.

§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Postępowanie przetargowe winne być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Michałowa nr 274/10 z dnia 09.02.2010r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

            Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-03