Data wydania 2009-02-18
Tytuł Zarządzenie Nr 183/09 z dnia 2009-02-16
Zarządzenie Nr 183/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie powołania osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2009.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z poz. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się następującą listę osób uczestniczących w pracach komisji przetargowych na rok 2009:
1) Ancipiuk Agnieszka
2) Dobrowolska Anna
3) Doroszko Maria
4) Dzieniszewska Jolanta
5) Golak Małgorzata
6) Hansiuk Anna
7) Kalinowski Roman
8) Kazberuk Urszula
9) Kuźma Maria
10) Łuksza Jan
11) Narolewska Jolanta
12) Oczko Krzysztof
13) Ostapczuk Renata
14) Rajecki Jarosław
15) Rosińska Elżbieta
16) Stalbowski Marcin
17) Stypiczyńska Joanna
18) Wawreniuk Lila
§ 2. Obrady komisji są ważne przy co najmniej trzyosobowym składzie.
§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Postępowanie przetargowe winne być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z poz. zm.).
§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Michałowo nr 77/08 z dnia 01.02.2008r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
           
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-18