Zarządzenie Nr 124/16 z dnia 2016-02-03 - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

Data wydania 2016-02-10
Tytuł Zarządzenie Nr 124/16 z dnia 2016-02-03

Or.0050.124.2016.JCh

Zarządzenie Nr 124/16

Burmistrza Michałowa

z dnia 03 lutego 2016 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

 

Na podstawie art. 181 ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje :

§1

  1. Ustanawia się Pana Jerzego Chmielewskiego – zastępcę Burmistrza, pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym.
  2. Ustanowienie urzędnika wyborczego ma zastosowanie do wykonania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referendach ogólnokrajowych i lokalnych.
  3. Pełnomocnik do spraw wyborów – urzędnik wyborczy, wykonuje zadania zlecone, określone w porozumieniu z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego ustanowionego przez Burmistrza Michałowa z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie.

 

§2

Pełnomocnictwa, o którym mowa w §1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą jego cofnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem wyborczym.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i polega ogłoszeniu.

 

Burmistrz Michałowa

mgr inż. Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-10