Zarządzenie Nr 125/12 z dnia 2012-02-01 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Data wydania 2012-02-08
Tytuł Zarządzenie Nr 125/12 z dnia 2012-02-01
 
 
Or.0050.125.2012.AM
 
 
Zarządzenie 125/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 01 lutego 2012 roku
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
 
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r., Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005 r., Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 z 2010 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 146, Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2012 roku zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej zawartej w protokole z dnia 31 stycznia 2012 r. i określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                      Burmistrz Michałowa
 
                                                                          Marek Nazarko
 
 
 

 
 
  
                                                                                              Załącznik nr 1
do zarządzenia 125/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 01.02.2012roku
 
 
 
Wielkość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
 
 
Wnioskodawca – Klub Sportowy Michałowo.
 
 
Nazwa zadania – dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu.
 
 
Kwota wnioskowana (w zł) – 115 tys. złotych.
 
 
Ustalona kwota dotacji (w zł) – 115 tys. złotych.
                                                                                             
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Putko

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-08