Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 2012-02-01 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży na Osiedlu Bondary

Data wydania 2012-02-01
Tytuł Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 2012-02-01
OR.0050.124.2012.MK
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 124/2012
Burmistrza Michałowa
z dnia 31 stycznia  2012roku
 
            w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży na Osiedlu Bondary.
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 rady Gminy Michalowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
 
Przeznaczyć  się do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
  1. nr  7 (II piętro) Osiedle Bondary 4 o pow. użytkowej 60,31 m2  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 759/10000 w prawie własności dz. nr 25/11 i 26/10 o łącznej pow. 0,1487ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 25/17 i 26/16 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 25/17 i 26/16 o łącznej pow. 0,1177ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074580/6 i BI1B/00074588/2.
      cena  nieruchomości:  29.000 zł ;
 
  1. nr 1 (parter) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 60,31 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
       cena nieruchomości: 30.100 zł;
 
  1. nr 11 (parter) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 60,48 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 698/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
      cena nieruchomości: 30 500 zł;
 
 
  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 22 lutego  2012 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Bialostocka 11 oraz do sołtysa sołectwa Bondary.
 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                  Marek Nazarko
                                                                                                         
 
 
                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-01