Data wydania 2009-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 176/09 z dnia 2009-01-19

Zarządzenie Nr  176 /09

Burmistrza Michałowa

z dnia  19 stycznia 2009  roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXV Sesji Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie:

1/ nadania imienia „dr Leszka Nosa” Gimnazjum w Michałowie  

Upoważnić:  

1. Dyrektora Gimnazjum w Michalowie do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,                                                         

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Burmistrz Michałowa  

     Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-16