Zarządzenie Nr 7/1/2015 z dnia 2015-01-02 - w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2014 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Data wydania 2015-01-22
Tytuł Zarządzenie Nr 7/1/2015 z dnia 2015-01-02

Or.0050.VII.1.2015.

Zarządzenie Nr 7/1/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  2 stycznia   2015 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2014 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

      

            Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U z 2013 poz.594,645,1318 z 2014r 379, 1072 ) w związku z § 10   uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z  budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołać Komisję ds. rozliczenia przyznanych  dotacji w 2014 roku  w składzie

1/  Urszula Tarasewicz                     - pracownik Urzędu Miejskiego

2/  Lilia Wawreniuk                       -  pracownik Urzędu Miejskiego

3/  Anna Hanasiuk                          - pracownik Urzędu Miejskiego

3/  Aleksander Apiecionek            – pracownik Urzędu Miejskiego

§ 2.

 

Komisja rozpocznie prace  w dniach od 02 stycznia  2015 roku i zakończy do dnia 28 lutego  2015 roku

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy  Michałowa

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-01-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-01-22