Zarządzenie Nr 292/14 z dnia 2014-01-02 - w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Data wydania 2014-01-09
Tytuł Zarządzenie Nr 292/14 z dnia 2014-01-02

OR.0050.292.2014.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 292/14

Burmistrza MICHAŁOWA
 

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 26.09.2013r. zatwierdza się następujące jednostkowe ceny netto:

1) wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 150,00 zł/szt.;

§ 2. Do wymienionych w § 1 cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2014r. traci moc Zarządzenie Nr 200/13 Burmistrza Michałowa z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

        Marek Nazarko             

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-09