Data wydania 2009-08-17
Tytuł Zarządzenie Nr 1/09 z dnia 2009-01-02
 
ZARZĄDZENIE NR 1/09
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 2 stycznia 2009 r.
w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 , Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, 1999 r. Nr 99, poz. 1152, 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. określam w Urzędzie  Miejskim w Michałowie następujący rozkład czasu pracy:
L.p.
Dzień tygodnia
Godziny pracy
1.
Poniedziałek
7.15 – 15.15
2.
Wtorek
7.15 – 15.15
3.
Środa
7.15 – 15.15
4.
Czwartek
7.15 – 15.15
5.
Piątek
7.15 – 15.15
2. Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                                  Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-17