Zamówienie Nr IG.7031.92.2017.RK z dnia 2017-11-17 - Zapytanie ofertowe „Przycięcie pielęgnacyjne 200 szt. koron drzew rosnących na terenie miasta Michałowo”

Tytuł Zapytanie ofertowe „Przycięcie pielęgnacyjne 200 szt. koron drzew rosnących na terenie miasta Michałowo”
Numer IG.7031.92.2017.RK
Data wydania 2017-11-17
Termin składania uwag do oferty 2017-11-24

IG.7031.92.2017.RK                                                                        

    Michałowo, 17.11.2017

 

Zapytanie  ofertowe

„Przycięcie pielęgnacyjne 200 szt. koron drzew

rosnących na terenie miasta Michałowo

 

Do poniższego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwot wyrażonych w art. 4 pkt.8 ustawy PZP

  1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:      Gmina Michałowo

REGON:                               050659438

NIP:                                       9662101673

Miejscowość                          16-050 Michałowo

Adres:                                               ul. Białostocka 11

Adres e-mail:                         kalinowski@michalowo.eu

Godziny urzędowania:         od poniedziałku do piątku, w godzinach 715- 1515

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakres prac obejmuje przycięcie pielęgnacyjne koron drzew, polegające na wykonaniu cięć sanitarnych, korekcyjnych, wchodzących w kolizje z linią energetyczną, prześwietlających i technicznych, usuwanie odrostów korzeniowych i pionowych, zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów w koronach drzew oraz wywóz usuniętych części drzew rosnących na terenie miasta Michałowo. Zamawiający zastrzega, możliwość zmiany liczby drzew o 40% w odniesieniu do zamówienia podstawowego.

  1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.
  2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za przycięcie 1 szt. korony drzewa. Wszelkie dodatkowe koszty związane z usługą pokrywa wykonawca usługi.
  3. Inne istotne warunki zamówienia:

- Pozyskane w toku prac drewno (zrębki, gałęzie, inne odpady) staną się własnością podmiotu realizującego zamówienie.

- Wykonawca prac jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót zgodnie z przepisami, a w przypadku wykonywania prac na terenie dróg, także do zapewnienia przejezdności wraz z regulacją ruchu.

- Zamawiający po podpisaniu umowy ustali kolejność drzew do przycięcia.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, (sekretariat) lub e-mailem na adres: kalinowski@michalowo.eu w terminie do 24.11.2017r. do godz. 15.00

  1. Warunki płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Roman Kalinowski
  3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

            Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-11-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-11-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-11-17