Zamówienie Nr IG.271.4.2017 z dnia 2017-10-10 - Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie.

Tytuł Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie.
Numer IG.271.4.2017
Data wydania 2017-10-10
Termin składania uwag do oferty 2017-11-03

 

  Michałowo, dnia 31.10.2017r.

IG.271.4.2017                                              

                    

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 599561-N-2017 z dnia 10.10.2017r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 

 1. Drzwi EI 30 i EISm60 nie da się wykonać jako drzwi drewniane wraz z naświetleniami czy zatem drzwi z pozycji D8-D10 można wykonać z aluminium?

            Odp. Drzwi  ozn. symbolem D8 – D10 można wykonać jako aluminiowe.

 

 

 1. Czy styropian Tacker EPS100 038 z folia metalizowaną z racji ułożenia warstwy foli PE można zastąpić innym styropianem o równoważnym współczynniku lambda?

Odp. Należy  zastosować  styropian  z  folią  metalizowaną, przystosowaną do ogrzewania  podłogowego.

Zapytanie nr 2

 

 1. Brak przedmiaru dot. Instalacji rejestru czasu przedszkolnego.

Odp. Należy w przedmiarze dodać pozycję „1.3.39” wg normatywu „KNR 7-08 04 02 04” w ilości „1 ukł” z adnotacją „kompleksowe i kompletne wykonanie systemu rejestru czasu przedszkolnego - komplet materiałów wraz z okablowaniem i uruchomieniem”.

 

 1. Brak w przedmiarach oraz brak parametrów elementów wskazanych na rzutach tj. „nadajnik wifi” proszę o uzupełnienie przedmiarów oraz określenie specyfikacji powyższych urządzeń.

Odp. Nadajniki WiFi przewidziano po stronie Inwestora, w komplecie z dostawą urządzeń aktywnych. Po stronie Wykonawcy przewidziano jedynie wykonanie kompletnej sieci okablowania strukturalnego, uniwersalnej dla dowolnego jej wykorzystania przez Inwestora.

 

 1. Brak w przedmiarach instalacji przyzywowej. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Należy w przedmiarze dodać pozycję „1.3.40” wg normatywu „KNR 7-08 04 02 04” w ilości „2 ukł” z adnotacją „kompleksowe i kompletne wykonanie systemu przyzywowego WC osób niepełnosprawnych - komplet materiałów wraz z okablowaniem i uruchomieniem”

Zapytanie nr 3

 1. Odpowiedz na pytanie: ,,Proszę sprecyzować czy współczynnik dla okien Uw ˂0,9 W/m2K odnosi się do okna referencyjnego” naszym zdaniem nie jest wyczerpująca. Witryny okiennej nie da się połączyć z drzwiami zewnętrznymi tak, aby spełnić w/w warunek dotyczący Uw, prosimy o wskazanie szczegółowego rozwiązania.

 

 1. W uzupełnieniu odpowiedzi  na pyt. nr  3 z dnia 24.10.2017 dot. okna referencyjnego wyjaśniamy, że w przypadku witryn   w oddziałach  przedszkolnych  dla części okiennej  ma być  spełniony  wsp. Umax=0,9W/m2K, natomiast  dla  drzwi w  witrynie oraz pozostałych  drzwi  zewnętrznych wymagany  współczynnik  to  Umax=1,3W/m2K.

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500049321-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599561-N-2017
Data: 10/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 5065943800000, ul. ul. Białostocka  11, 16050   Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-03, godzina: 10:00

Burmistrz Michałowa

                                 /-/ Włodzimierz Konończuk


Michałowo, dnia 24.10.2017r.

IG.271.4.2017   

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

 

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 599561-N-2017 z dnia 10.10.2017r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 

 1. Proszę o podanie parametrów centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych zgodnie z przedmiarem branży elektrycznej poz. 2.4.9 oraz 2.4.10.

Odp.

CENTRALA

 • obudowa RACK z opcją zasilania rezerwowego UPS
 • obsługa linii zewnętrznych analogowych i cyfrowych min. 2 z opcją rozbudowy,
 • obsługa linii wewnętrznych min. 10 z opcją rozbudowy,
 • obsługa aparatów wewnętrznych systemowych, cyfrowych i analogowych,
 • współpraca z telefonami systemowymi
 • współpraca z pakietem aplikacji do pracy stacjonarnej i mobilnej
 • otwarte protokoły (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP) 
 • telefonia internetowa VoIP
 • zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów
 • zintegrowany GSM
 • sieciowanie po LAN / WAN
 • zintegrowane nagrywanie rozmów
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
 • opcjonalna rozbudowa do min. 32 analogowych linii miejskich
 • opcjonalna rozbudowa do min. 32 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie
 • opcjonalna rozbudowa do 2 łączy ISDN PRA (30B+D)
 • opcjonalnie do min. 64 analogowych portów wewnętrznych
 • opcjonalnie do min. 62 cyfrowych portów systemowych (w tym IP)

TELEFON SYSTEMOWY

 • Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem programowalnych przycisków
 • 4-kierunkowe kółko nawigacji
 • Czysty i dynamiczny dźwięk
 • Zróżnicowane dzwonki dla różnych kategorii połączeń
 • Obsługa kilku linii
 • Możliwość dołączenia konsol rozszerzających
 • Gniazdo zestawu słuchawkowego oraz gniazdo mikrofonu
 • Możliwość korzystania z przewodowych słuchawek nagłownychpodłączanych za pomocą złącza typu 2x3.5 mm JACK
 • Obsługa połączeń konferencyjnych
 • Realizacja klasycznych funkcji centralowych
 • Obsługa zaawansowanych funkcji nagrywania
 • Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów
 • książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych
 • możliwość prezentacji czasu i kosztu połączenia
 • Instalacja „Plug and Play”

TELEFON ANALOGOWY

 • wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego
 • ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD
 • wybór języka
 • komórki pamięci jednoprzyciskowej
 • REDIAL, Flash, Pause, Mute
 • regulowany poziom głośności
 • wybór typu/głośności dzwonienia
 • tryb głośnomówiący, który nie wymaga dodatkowego źródła zasilania
 • wskaźnik nowego połączenia
 • powtarzanie ostatnio wybieranego numeru
 • zapamiętywanie informacji o połączeniach przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, daty czasu
 • zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych
 • książka telefoniczna
 • funkcja oddzwaniania (Call Back)
 • kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy
 • zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)
 • funkcja oczekującej wiadomości głosowej
 • ustawianie trybu wybierania
 • podtrzymanie pamięci przy braku połączenia z centralą (dodatkowa bateria)

 

 1. Proszę o podanie parametrów (typ, model) ekranu projekcyjnego oraz projektora, mocy głośników systemu nagłośnienia.

Odp.:

 

WZMACNIACZ

 • wzmacniacz miksujący mono,
 • moc min. 120W (zalecane 240W),
 • Odtwarzacz CD z szufladą z odtwarzaniem płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 (OPCJA),
 • interfejs USB,
 • Tuner FM z min. 5 programowanymi przyciskami stacji,
 • min. 2 wejścia mikr.,
 • min. 2 wejścia Aux,
 • Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych,
 • Wyjście liniowe,
 • Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń,
 • Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego,
 • Montaż w racku 482mm 19" (OPCJA),

GŁOŚNIK p/t

 • Technika 100V
 • Dodatkowy głośnik wysokotonowy (układ min. dwudrożny),
 • Biała lub czarna (SW) metalowa obudowa,
 • Pokrywa ochronna przeciwogniowa,
 • Szybki montaż,
 • Do sufitów o grubości od 3 do 20mm,
 • moc nominalna min. 6W,
 • odczepy przyłączeniowe 6/3/1,5,

GŁOŚNIK n/t

 • Technika 100V,
 • moc nominalna min. 6W,
 • odczepy mocy 6/3/1,5,
 • głośnik pełnopasmowy lub układ dwudrożny,
 • obudowa z maskownicą, w kolorze czarnym lub białym,
 • wiele możliwości ustawienia i montażu,
 • w komplecie uchwyt montażowy,

EKRAN

 1. ekran – elektryczny w układzie 4:3, min. 240x180 (zalecane min. 280x210), sterowanie 230V, styki krańcowe zabezpieczające rozwijanie i zwijanie, opcjonalne sterowanie pilotem, montaż uniwersalny ścienno-sufitowy,

 

PROJEKTOR

 1. projektor – 2x HDMI, Ansi Lumen min. 3000, rozmiar obrazu 4:3, rozdzielczość min 1024x768,

 

UWAGA – przy doborze projektorów należy zwrócić uwagę na dopasowanie parametrów projektora do odległości montażu względem ekranu oraz do rozmiaru zastosowanego ekranu.

 

 

Zapytanie nr 2

 

 1. Drzwi wewnętrzne( od D1 do D10 z wykazu stolarki) mają być drewniane czy mogą być płycinowe lub płytowe?

 

Odp. Zastosowane mogą  być drzwi drewniane płycinowe.

 

Zapytanie nr 3

 

 1. "Wszystkie projektowane lokalizacje i rodzaje opraw oświetlenia dekoracyjnego należy zastosować zgodnie z wytycznymi opracowania architektury wnętrz. W zakresie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych leży jedynie zasilenie i wysterowanie obwodów przeznaczonych dla oświetlenia dekoracyjnego. Ostateczną lokalizację opraw oświetlenia dekoracyjnego należy dopasować do rozkładu sufitu podwieszanego, skorygować względem finalnej aranżacji wyposażenia architektonicznego oraz rozmieszczenia wyposażenia pozostałych branż." Proszę o sprecyzowanie, czy dostawa opraw dekoracyjnych oraz taśm LED leży po stronie wykonawcy robót elektrycznych czy nie. Jeżeli tak to proszę o sprecyzowanie typów i parametrów opraw dekoracyjnych oraz taśm LED, gdyż poglądowy opis jest mało dokładny i nie pozwala na rzetelną ocenę.

 

Odp. Wszystkie oprawy należy dostarczyć w ramach wykonania instalacji elektrycznych (zgodnie z przedmiarem). Zapis o "opracowaniu architektury wnętrz" dotyczy jedynie zasad doboru, parametrów i lokalizacji opraw dekoracyjnych.

 

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE:

- lampy dekoracyjne nad stolikami dzieci, nad sceną w sali wielofunkcyjnej oraz w sali zajęć dodatkowych-  różne kolory:

*lampy wiszące, dekoracyjne, w kolorowych oprawkach ceramicznych i na kolorowych oplotach kabli, z widocznymi żarówkami

*oprawka ceramiczna 250 V, 4A, gwint E27, żarówki ledowe, światło białe ciepłe 3000 K. Moc żarówki 4W (odpowiednik tradycyjnej 40 W)

* lampy powinny mieć ceramiczne maskownice sufitowe z kostką elektryczną.

 

- kinkiety w łazience dzieci- łącznie 10 sztuk

* kinkiety ścienne o kształcie balona, w różnych kolorach

* średnica ok. 25-30 cm

* materiał- szklane

* źródło światła led 5W, światło białe ciepłe 3000 K.

 

- lampy w hallu głównym oraz w hollu wejściowym opisane jako dekoracyjne:

* lampy dekoracyjne, wiszące, kolorowe, na planie koła

* inspirowane naturą, wykonana z ekologicznych, przyjaznych dla dzieci materiałów

* średnica lampy od 50-80 cm

* długość kabla 4-5 m

* gwint E27, żarówki ledowe, światło białe ciepłe 3000 K. Moc żarówki max 11 W (odpowiednik tradycyjnej 60 W)

 

 

 1. Proszę o informację jaki rodzaj kruszywa łamanego ma być zastosowany do wykonania podbudów. Brak informacji o stopniu zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych.

 

Odp. Zawartość ziaren  przekruszonych  lub łamanych CNR

 

 

 1. Proszę sprecyzować czy współczynnik dla okien Uw<0,9 W/m2K odnosi się do okna referencyjnego ?

 

Odp. Współczynnik Uw<0,9 W/m2K  odnosi się do wszystkich  okien zewnętrznych  projektowanej  rozbudowy.

 

 

Zapytanie nr 4

 

 1. Wykonawca wnosi o prowadzenie zmian w projekcie umowy w części:
 • 3 ust. 4 ppkt 22 - inne koszty niezbędne do realizacji zadania, w tym robót niezbędnych do wykonania zamówienia, a nie ujętych w dokumentacji projektowej. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Powyższy Zapis przerzuca odpowiedzialność za ewentualną nieprawidłowość w dokumentacji projektowej na wykonawcę mimo, iż rozliczenie jest ryczałtowe.
 • 3 ust. 8. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu określonego w § 1.
 • 3 ust. 9. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Treść umowy dotyczy świadczenia ryczałtowego a więc za kompletnie zrealizowaną inwestycję w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zamawiającego. Wykonawca nie może pozwolić aby Zamawiający po przejęciu i zaakceptowaniu oferty ingerował i oceniał które elementy przedmiotu umowy będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

 

 

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w projekcie umowy.

 

 

Zapytanie nr 5

 

 1. Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie. Przedmiar  na roboty budowlane: w pozycji 115 posadzki z wykładzin PCV – 255,20 m2  w pozycji 116 posadzki z wykładzin dywanowych – 255,20 m2 czy to jest prawidłowo, w projekcie są posadzki z wykładzin dywanowych.

Odp. Zgodnie z opisem części  architektonicznej  - pkt. 6.3 - w  pomieszczeniach  zaprojektowano  posadzki  z  gresu, wykładziny  PCV  i  wykładziny  dywanowej.

 

Zapytanie nr 6

 

Proszę określić standard urządzeń w instalacjach teletechnicznych. Podać przykładowych producentów lub przykładowe rozwiązania na których wykonawca mógłby się oprzeć przy wycenie projektowanych systemów. Nie podając przykładowych rozwiązań lub producentów dokumentacja projektowa nie określa jednoznacznie przedmiotu zamówienia. Podobnie jest z systemem nagłośnienia, systemem projekcyjnym i instalacją videodomofonową. Brak konkretnych rozwiązań i wymagań oraz rywalizacja cenowa uczestników przetargu sprawią iż oferty mogą być całkowicie nieporównywalne . Wpłynie to również na poziom i stan techniczny wykonania wszystkich powyższych instalacji. Niższe koszty podane w zaoferowanej cenie wygrywającego przetarg będą powodować niższy standard instalowanych urządzeń, na co zamawiający nie będzie miał wpływu gdyż nie określił w dokumentacji dołączonej do przetargu standardu wykonania powyższych instalacji

 

Odp. Zgodnie z ustawą Prawo  zamówień publicznych  przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie  konkretnych  producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Parametry urządzeń   instalacji  telefonicznej, systemu  nagłośniającego, projektora , ekranu  podano w odpowiedzi na pytania  przetargowe.

 

Zapytanie nr 7

 

PROJEKT ARCHITEKTURA:

p.5.1   opisu-izolacja pozioma ław z papy asfaltowej na lepiku - brak informacji o izolacji ścian w  poziomie  izolacji posadzek.

 

Odp. W  opisie  cz. architektonicznej, w pkt. 5.1  wprowadza się zapis:

 

5.1. Przeciwwilgociowa ścian

Na  poziomie  ławy  fundamentowej ze ścianą fundamentową – izolacja pozioma z dwóch warstw pap asf. na lepiku asf.

Zastosować papę  modyfikowaną  SBS , kauczukowo –żywiczno -asfaltową , na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni.

Zastosować  papę o następujących  parametrach :

-  grubość  - 4 ¸ 4,2mm

-  wodoszczelna  przy  ciśnieniu 200kPa

-  odporność na obciążenie  statyczne  20kg

 • na poziomie ław, stóp fundamentowych z ścianami żelbetowymi, słupami żelbetowymi wykonać „korek betonowy”, z dodatkiem środków wodoszczelnych h=30cm,
 • ściany fundamentowe po zarapowaniu, należy zaizolować izolacją pionową z izolacji elastycznej bitumicznej, wodoszczelnej; izolacje musza być dopuszczone do kontaktu z polistyrenem, a gruntowanie i ilość warstw wg wytycznych producenta; dodatkową warstwę izolacyjną z emulsji wykonać od zewnątrz izolacji termicznej ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie, z zabezpieczeniem folią kubełkową,
 • izolacja pozioma posadzki parteru – 1x papa termozgrzewalna lub folia budowlana PE gr.0,3mm; izolację przeciwwilgociową posadzek w pomieszczeniach mokrych oraz przy natryskach na ścianach pionowych – płynna folia lub elastyczna zaprawa cienkowarstwowa ułożona na podkładzie cementowym pod zaprawę klejącą płytki ceramiczne (ilość warstw wg wytycznych producenta).
 • Izolacja  ścian  w poziomie  posadzki  parteru  - 1 x papa  termozgrzewalna – parametry papy takie jak w przypadku  papy do izolacji  poziomej w poziomie  ławy  fundamentowej

 

p.6.3  - podać wysokość wywinięcia cokolików na ściany.

 

Odp. Po obwodzie cokoliki z płytek wys. do 10cm z  tej  samej  serii  co posadzka. Stosować gotowe kształtki cokołowe. 

 

p.6.4  parapety okienne – konglomerat marmurowy –podać grubość.

 

      Odp. Do opisu cz. architektonicznej  wprowadza się zapis o gr. parapetów z konglomeratu:

      6.4. Parapety okienne – konglomerat marmurowy  gr. 3cm  oraz płytki gres przy oknach

                                    okrągłych na piętrze.

 

 

 

Włodzimierz Konończuk

/-/ Burmistrz Michałowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane IG.271.4.2017

Ogłoszenie nr 599561-N-2017 z dnia 2017-10-10r.

Gmina Michałowo: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 5065943800000, ul. ul. Białostocka  11 , 16050   Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście - Biuro Podawcze pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Michałowie
Adres:
Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie.
Numer referencyjny: IG.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie, o powierzchni zabudowy 963,60m2 oraz kubaturze 5582,00m3 zlokalizowanym przy ulicy Sienkiewicza 21 w Michałowie, powiat białostocki, woj. Podlaskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć prace polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej wartości robót budowlanych minimum 1.000.000 zł. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub w przypadku Wykonawcy zagranicznego - stosowne dokumenty wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoje z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126). W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do: • Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega, • Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, • Podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 lit. e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis, dotyczący terminów wystawiania dokumentów, stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wraz z ofertą: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4 i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. • Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia; • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie własne, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, oraz - zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia. Ww. dokument musi określać w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na żądanie zamawiającego – a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ww. dokumenty żądane będą również w odniesieniu do: • Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli wykazują oni spełnianie warunku w tym zakresie; • podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego (podmiotu) zasoby w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub w przypadku Wykonawcy zagranicznego – stosowne dokumenty wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoje z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126). W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do: • Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega, • Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, • Podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 lit. e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis, dotyczący terminów wystawiania dokumentów, stosuje się odpowiednio.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Wypełniony formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Kosztorys ofertowy, c)Pełnomocnictwo składa się w formie właściwej dla dokonywanej czynności, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Co do zasady - pełnomocnictwo zarówno do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do wnoszenia środków ochrony prawnej składa się w formie pisemnej. d)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) według zasad określonych w rozdziale VIII SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancja i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy, polegających na: 1) zmianie Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy Zamawiającego; 2) zmianie Wykonawcy w przypadku: a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; b) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą; c) ciężkiej choroby Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiająca mu realizację zamówienia. 3) zmianie adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy; 4) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone; 5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; d) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców; 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 lit. a będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana nie będzie prowadzić do zmiany wynagrodzenia netto, zaś wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 lit. b-d będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 4. W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 5 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego, z uwzględnieniem wszystkich danin publicznoprawnych od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy odnosić się będzie wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 5. W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadająca zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. Niezależnie od powyższych zmian określonych w ust. 1 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego. 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 8. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-10-10

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-10