Ogłoszenie Nr IG.2613.1.2019.RK z dnia 2019-06-07 - OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MICHAŁOWO W TRYBIE PRZETARGU - Samochódy ciężarowe (pożarnicze) marki STAR 244L

Tytuł OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MICHAŁOWO W TRYBIE PRZETARGU - Samochódy ciężarowe (pożarnicze) marki STAR 244L
Numer IG.2613.1.2019.RK
Data wydania 2019-06-07
Termin składania uwag do oferty 2019-06-24

Michałowo, 07.06.2019r.

IG.2613.1.2019.RK

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MICHAŁOWO

W TRYBIE PRZETARGU

 

Nazwa sprzedającego:

Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo,  NIP: 9662101673,  REGON: 050659438, tel. 85 7131777.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1) Samochód ciężarowy (pożarniczy) marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym BIA G213. Wartość rynkowa pojazdu została określona na 2.500 zł i jest zarazem ceną wywoławczą netto.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: STAR

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy z napędem na 4x4, pojazd pożarniczy (usunięto specjalistyczne wyposażenie)

Model: 244L

Nr rejestracyjny: BIA G213

Rok produkcji: 1978

Nr identyfikacyjny (VIN): 04319

Data pierwszej rejestracji: 1978/05/22

Wskazanie drogomierza: 31150km

Rodzaj nadwozia: furgon kontenerowy wydłużony

Dopuszczalna masa całkowita: 10580 kg

Pojemność/Moc silnika: 6842ccm/110kW(150KM)

Rodzaj silnika: diesel z zapłonem samoczynnym

Data ważności badania technicznego: 2014/09/13

Karta: brak.

 

2) Samochód ciężarowy (pożarniczy) marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym BIA G230. Wartość rynkowa pojazdu została określona na 6.800 zł i jest zarazem ceną wywoławczą netto.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: STAR

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy z napędem na 4x4, pojazd pożarniczy (usunięto specjalistyczne wyposażenie)

Model: 244L

Nr rejestracyjny: BIA G230

Rok produkcji: 1981

Nr identyfikacyjny (VIN): 07292

Data pierwszej rejestracji: 1981/09/22

Wskazanie drogomierza: 3455km

Rodzaj nadwozia: furgon kontenerowy wydłużony

Dopuszczalna masa całkowita: 10750 kg

Pojemność/Moc silnika: 6842ccm/110kW(150KM)

Rodzaj silnika: diesel z zapłonem samoczynnym

Data ważności badania technicznego: 2019/05/29

Karta: brak.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

1. Złożenie oferty (wzór stanowiący załącznik nr 1), w terminie do dnia 24.06.2019 r., do godz. 10 00. Ofertę można również przesłać na email: sekretariat@michalowo.eu. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 lub ze strony internetowej.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres zamieszkania lub siedziby oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- telefon,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę netto i brutto,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

2. Sprzedawca nie wymaga wniesienia wadium.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować na: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub przesłać na email: sekretariat@michalowo.eu

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych”

 

Termin przetargu oraz miejsce:

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2019 roku o godzinie 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo. Sala narad nr 28

 

 

Pozostałe informacje:

 

  1. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu.
  1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
  3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja.
  4. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie określonym w umowie sprzedaży (wzór stanowiący załącznik nr 2)
  6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (wzór stanowiący załącznik nr 2) i protokołu zdawczo- odbiorczego (wzór stanowiący załącznik nr 3).
  7. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Inwestycyjno Geodezyjny Urzędu Miejskiego w Michałowie Tel 85 7131777.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-06-07

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-06-07

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-06-07