POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na ,,Dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie”,

OSP.271.2.2017  

                                                                       Michałowo, dnia 22.11.2017r.

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na  ,,Dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie”, opublikowanego w BZP nr 597065-N-2017, zmiana BZP nr 500041071-N-2017, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Technologia Pożarnicza Stolarczyk Mirosław, 25-116 Kielce, ul.Ściegiennego 268 a, za cenę 999.990,00 zł brutto.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów (60,00pkt) przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny, mocy silnika, gwarancji oraz terminu realizacji.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana  na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

/-/ Tadeusz Juchimowicz

Prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Michałowie

 

 

 

Otrzymuje:

 

  1. Technologia Pożarnicza Stolarczyk Mirosław

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 a

  1. a/a

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Juchimowicz

Data wytworzenia: 2017-11-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-11-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-11-22