Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie”.

Michałowo, 17.10.2017r.

OSP.271.2.2017

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą", informuję, iż w dniu 16 października 2017r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego wraz z wyposażeniem dla OSP w Michałowie”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  950.000 zł.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

1.

Technologia Pożarnicza Stolarczyk Mirosław

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 a

999.990,00

 

 

 

Tadeusz Juchimowicz

 

 

Prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Michałowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Juchimowicz

Data wytworzenia: 2017-10-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-17