Urząd Miejski w Michałowie informuje, że należności z tytułu:
1. Podatków i opłat lokalnych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)
2. Opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.
3. Opłat za użytkowanie wieczyste.
4. Opłat za wydawane zezwolenia i pozwolenia.
5. Odsetek od należności nieterminowych.
6. Zakupu nieruchomości należących do gminy.
7. Opłaty skarbowej


należy wpłacać na podany niżej rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Michałowie
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Oddział w Michałowie

Nr 21 8060 0004 0550 0101 2000 0010

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-03