Ogłoszenie o wyborach do rad powiatowych izb roniczych 28 lipca 2019

OGŁOSZENIE

 

 

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień
28 lipca 2019 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

 

        Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w

        Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11

Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonuje ich rejestracji najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 15

 

Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 (pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez kandydata), oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych oraz w przypadku osoby prawnej dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby.

 

 

Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału  w wyborach!

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Stpiczyńska

Data wytworzenia: 2019-06-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-06-19