WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA MICHAŁOWA - 30 listopada 2014

Zestawienie wyników głosowania w drugiej turze wyborów na Burmistrza Michałowa 30 listopada 2014

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej  Rady Miejskiej w Michałowie.

Uchwała nr 4/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 24 listopada 2014 r. o ustaleniu treści kart do głosowania w II turze wyborów na Burmistrza Michałowa, i zatwierdzeniu druku kart do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - II tura wyborów na Burmistrza Michałowa 30 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie, która na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2014 r. ustaliła szczegółowy plan prac wykonywanych podczas II tury wyborów na Burmistrza Michałowa w  dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów oraz zasady współdziałania z komisjami obwodowymi

INFORMACJA Miejska Komisja Wyborcza w Michałowie podaje do publicznej wiadomości składy Obwodowych Komisji Wyborczych, które rozpoczną pracę podczas II tury wyborów na Burmistrza Michałowa w dniu wyborów 30 listopada 2014 r. o godz. 6:00.

 


WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE ODBYTYCH W DNIU 16 LISTOPADA 2014

WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA MICHAŁOWA ODBYTYCH W DNIU 16 LISTOPADA 2014

 


 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

STRONA PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

STRONA Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku


OBWIESZCZNIA I KOMUNIKATY

 

UCHWAŁA Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Michałowa w dniu 30 listopada 2014 r.

 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie szczegółowego planu prac wykonywanych w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów oraz zasad współdziałania z komisjami obwodowymi i Urzędem Miejskim

informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie składów Obwoowych Komisji Wyborczych

Uchwała nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 6 listopada 2014 r. o ustaleniu treści kart do głosowania na radnych do Rady Miejskiej w Michałowie i na Burmistrza Michałowa, i zatwierdzeniu druku kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 24 października 2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Michałowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Michałowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Uchwała Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie  z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Burmistrza Michałowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/14 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWIE z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Michałowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Wyciąg z obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Białostockiego

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21.10.2014 o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach.

OBWIESZCZENIE  Miejskiej Komisji Wyborczej w Michalowie z dnia 17 października 2014 roku  w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Michałowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Michałowa z dnia 13 października  2014 roku  o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., oraz o  lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie w sprawie zgłaszania członków Okręgowych Komisji Wyborczych.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 29 września 2014r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 26.09.2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MICHAŁOWIE z dnia 26 września 2014 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza przez Miejską Komisję Wyborczą w Michałowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miastzarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?

K O M U N I K AT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 R - publiczne losowanie składów terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Michałowa z dnia  04 września 2014 r  w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do  organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Michałowa z dnia 3 września  2014 roku o podziale gminy Michałowo na  okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej  Komisji Wyborczej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 sierpnia 2014 R. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-02