ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę ściany multimedialnej”

                                                             Michałowo, dnia 11.12.2020r.

 Nr sprawy: 26.06.2020    

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę ściany multimedialnej”, opublikowanego w BZP nr 612027-N-2020 z dnia 18.11.2020r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych – postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, błędnie opisał zasady punktacji w kryterium okresu gwarancji:                                                                                                                                                                                      

,,Liczba punktów w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w następujący sposób:

  1. za zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt.
  2. za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 13 -18 miesięcy – 5 pkt.
  3. za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 19 -24 miesięcy –10 pkt.
  4. za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 25 -30 miesięcy – 15 pkt
  5. za zaoferowanie okresu gwarancji 30 miesięcy i powyżej – 25 pkt.”

W związku z  powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zastępca dyrektora

Gminnego Ośrodka Kultury

w Michałowie

/-/ Jerzy Ostapczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Ostapczuk

Data wytworzenia: 2020-12-11

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-11