Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych


INFORMACJE ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH
UDOSTĘPNIA SIĘ DO POWSZECHNEGO WGLĄDU
W ODPOWIEDNICH POKOJACH W GODZINACH PRACY URZĘDU


Pokój nr 1- Biuro podawcze
 
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Rejestr kancelaryjny wpływów zwykłych
Dziennik korespondencji zastrzeżonej wpływającej i wychodzącej
Książka depozytowa
Dziennik korespondencji zwykłej i poleconej

 
Pokój nr 4 - Geodezja

Rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych
Rejestr umów dzierżawy mienia komunalnego


Pokój nr 5 - Inwestycje

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rejestr przetargów zamówień publicznych


Pokój nr 8 - Podatki
Rejestr na umorzenia podatku w zobowiązaniach pieniężnych
Rejestr podań na odroczenie terminu płatności podatku
Rejestr wydanych decyzji rozłożenia na raty
Rejestr podań na umorzenie odsetek zobowiązań podatkowych
Rejestr na umorzenie podatku i odsetek osób prawych
Rejestr na umorzenia podatku od środków transportowych osób fizycznych
Rejestr na umorzenia podatku od środków transportowych osób prawnych
Rejestr wydanych decyzji rozłożenia na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych
Rejestr wydanych decyzji rozłożenia na raty podatku od środków transportowych od osób prawnych
Rejestr podań na umorzenia odsetek zobowiązań podatkowych podatku od środków transportowych osób fizycznych
Rejestr podań na umorzenia odsetek zobowiązań podatkowych podatku od środków transportowych osób prawnych
Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym
Rejestr tytułów wykonawczych

Pokój nr 10, 11 - Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego

Rejestr dowodów osobistych
Archiwum zakładowe - rejestr wypożyczeń dokumentów z archiwum
Rejestr zameldowań osób do 3 miesięcy
Rejestr zameldowań czasowych osób powyżej 3 miesięcy
Rejestr zameldowań cudzoziemców
Rejestr wydanych poświadczeń zameldowania
Pokój nr 16 - Kasa, Ewidencja działalności gospodarczej

Rejestr ewidencji działalności gospodarczej
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży


Pokój nr 24 - Sekretariat, Sekretarz

Rejestr przepisów gminnych
Rejestr uchwał Rady Gminy Michałowo Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Michałowo
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr wydanych kserokopii, odpisów udostępnianych protokołów Rady Gminy, Komisji Rady
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Gminy
Rejestr wniosków i interpelacji RadnychMetryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-17