Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, 
w którym mieszkańcy Gminy Michałowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

 

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Michałowo, ul. Białostockiej 70

(baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie)

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500

Prowadzący Punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

 1. Białostocka 70, 16 – 050 Michałowo

W PSZOK przyjmowane są m.in.:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 1m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
 • zużyte opony,
 • odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, szyby samochodowe itp.)
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej 
http://zgkim.michalowo.eu oraz na http://michalowo.eu/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Stalbowski

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-07-21